InsightMediation: need to know before Go or No-Go!

InsightMediation: need to know before Go or NoGo!

InsightMediation is een Business Mediation, gericht op een beter inzicht in een beoogde samenwerking tussen zakenpartners zoals:

compagnons – managementteam –  investor & ondernemer – aandeelhouder & ondernemer

InsightMediation zorgt voor een betere voorbereiding  op het ‘samen-werken’. Hierbij gaan de beoogde partners elkaar inzicht verschaffen in wie ze óók zijn. Vóóraf vrijuit, vertrouwelijk en vanuit het positieve, met elkaar spreken over alle zaken, ook de niet direct zakelijke.

InsightMediation daagt uit om elkaar inszicht te geven in meer dan alleen business-aspecten. De echte fundamentele verschillen kunnen zo meegewogen worden in het definitieve samenwerkingsbesluit.

InsightMediation geeft ook de verplichte overeenkomsten meerwaarde.
Hier kunnen al die zaken aan de orde komen. Niet alleen afvinken, maar ook aanvonken. U bepaalt zelf of en wat u daarover wilt afspreken en eventueel vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

InsightMediation, dé Business Mediation ter voorkoming van conflicten!

Wat let u om, geheel vrijblijvend, contact met ons op te nemen?

Anne-Claire van Altvorst (06-12227038) en Hans Boks (06-53254475)